Dekenaat

subnavigatie

September

‘Terwijl wij slapen spant een zeer bedreven hand zilveren draden in de hoekjes van de zomer.
Er hangt al koelte in de lucht. Zwaluwen troepen samen om zich te beraden over de route van hun vlucht.’ Kris Gelaude.


Deze tekst doet ons even stilstaan bij de septembermaand die haar intrede deed.
September: de start van een nieuw schooljaar. Ook in de parochies schieten werkgroepen en verenigingen terug in actie. Hopelijk heeft de voorbije vakantie deugd gedaan en hebben we de batterijen kunnen opladen.

Nieuw dekenaat

Op 15 augustus richtte bisschop Van Looy bij decreet

tien nieuwe dekenaten op in het bisdom Gent: dekenaten Aalst, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent, Lokeren, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Wetteren en Zottegem.
Daarmee werden de 34 bestaande dekenaten opgeheven.
Binnen die tien nieuwe dekenaten worden in de loop van de komende twee werkjaren
'nieuwe parochies' uitgebouwd.

Het vroegere dekenaat Hamme hoort vanaf nu bij het dekenaat St.-Niklaas.
De nieuwe parochie, met Hamme, Moerzeke en Waasmunster, zal
parochie Hamme-Waasmunster noemen.
De bisschop benoemde E.H. Dick Den Blauwen, onze pastoor,
als moderator voor de nieuwe parochie.
In de komende 2 werkjaren wordt die uitgebouwd en een parochieploeg samengesteld. 
Een lokale werkgroep behartigt dan de uitwerking van het beleid ter plaatse en brengt de plaatselijke zorgen over naar de parochieploeg en het parochieberaad.
Deze werkgroep blijft een belangrijke rol spelen: in ziekenbezoek, rouwzorg, gebed tijdens de week, uitvaarten, huwelijken, (eucharistie)viering op bijzondere momenten,…
Op 12 september worden deken Raf Vermeulen
en de dekenale ploeg van het dekenaat Sint-Niklaas door de bisschop aangesteld.

Even tot gebed komen

In samenhorigheid ligt een kracht die ons sterker maakt.
Heer, leer ons de verschillen zien als een rijkdom, als een kans tot verbond,
tot toekomst voor christenen in de samenleving van deze tijd.
Breng ons samen in openheid en vertrouwen, in de gemeenschap waarin we elkaar ontmoeten.
Dat vragen wij U, Vader, in naam van U, Zoon, Jezus. Zend ons uw Geest. Amen.

Bijbelavonden

Sinds een aantal jaren komt maandelijks een bijbelgroep samen
om het evangelie van de zondag te bespreken, een lezing uit het oude of het nieuwe testament te verklaren en een psalm te overwegen.
De groep maakt ook tijd om samen te bidden, te zingen en ervaringen met elkaar te delen...
lees meer

Nieuwe tekst Onze Vader

Vanaf het volgend kerkelijk jaar, dat begint op 27 november,
bidden we het vernieuwd Onze Vader:
Hier de tekst, met in cursief de wijzigingen voor Vlaanderen.


Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Jubeljaar van de barmhartigheid


Paus Franciscus kondigde een buitengewoon jubeljaar af
voor het kerkelijk jaar 2016

met als kern de barmhartigheid van God.

De Pius X kapel te Moerzeke is jubileumkerk

Gedurende het ganse jaar kunnen groepen en individuele bezoekers
er terecht voor het ontvangen van het sacrament van de verzoening.
Dinsdag van 16u. tot 18u.
Vrijdag van 16u. tot 18u.
Elke eerste zaterdag van 16u. tot 16.30u
.
Vaste eucharistievieringen op zondag zijn er niet voorzien,

die gaan door in de parochiekerken.
Enkel groepen kunnen een aanvraag doen

voor een jubileumbedevaart tijdens de week en op zaterdag.

Neem daarvoor contact op met de rector
Edward Janssens,

Kasteellaan 1, 9220 Moerzeke
0475 / 69 25 59
Graag verwelkomen wij u en zetten u op weg om
de bijzondere genade van het jaar van de barmhartigheid te ontvangen.

 

 

Elke donderdag in de Sint-Pieterskerk Markt, Hamme
van 18u. tot 19u. aanbiddingsmoment met kans tot biechtgesprek.