Dekenaat

subnavigatie

Passio

Jaarlijkse bezinningsdag

Met muziek, woord, beeld en stilte gaan we de Vasten binnen.
Deze uitnodiging is voor alle mensen die geïnteresseerd zijn!


We bekijken en beluisteren de Mattheüspassie van Johann Sebastian Bach.
We staan stil bij het lijdensverhaal en bij andere teksten die Bach verwerkte,
zij helpen om de Bijbeltekst op het eigen leven te betrekken.
De sobere maar pakkende ritualisering van de Amerikaanse regisseur Peter Sellars
maakt van de Mattheüspassie  een gebeuren dat heel dicht op je huid zit.


Zaterdag 25 februari om 9 u.
Mariazusters van St. Franciscus,
Kerkstraat 14, 9250 Waasmunster

Programma:  
9 u. onthaal met koffie      
9.30 u. start programma  
De dag verloopt in een klimaat van verstilling en gebed.
’s Middags voorzien we een broodmaaltijd.
Einde wordt voorzien rond 16.30 u.
De begeleiding is in handen van Jan Christiaens en Pieter Van Petegem.
Inschrijven:
Greet Van Poucke voor 20 februari 2017,
tel. 0486 36 05 56 of 03 777 03 85
greetvanpoucke@hotmail.com

Deelnameprijs: 20 euro

Nieuw dekenaat

Op 15 augustus 2016 richtte bisschop Van Looy bij decreet

tien nieuwe dekenaten op in het bisdom Gent: dekenaten Aalst, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent, Lokeren, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Wetteren en Zottegem.
Daarmee werden de 34 bestaande dekenaten opgeheven.
Binnen die tien nieuwe dekenaten worden in de loop van de komende twee werkjaren
'nieuwe parochies' uitgebouwd.

Het vroegere dekenaat Hamme hoort vanaf nu bij het dekenaat St.-Niklaas.
De nieuwe parochie, met Hamme, Moerzeke en Waasmunster, zal
parochie Hamme-Waasmunster noemen.
De bisschop benoemde E.H. Dick Den Blauwen, onze pastoor,
als moderator voor de nieuwe parochie.
In de komende 2 werkjaren wordt die uitgebouwd en een parochieploeg samengesteld. 
Een lokale werkgroep behartigt dan de uitwerking van het beleid ter plaatse en brengt de plaatselijke zorgen over naar de parochieploeg en het parochieberaad.
Deze werkgroep blijft een belangrijke rol spelen: in ziekenbezoek, rouwzorg, gebed tijdens de week, uitvaarten, huwelijken, (eucharistie)viering op bijzondere momenten,…
Op 12 september werden deken Raf Vermeulen
en de dekenale ploeg van het dekenaat Sint-Niklaas door de bisschop aangesteld.

Even tot gebed komen

In samenhorigheid ligt een kracht die ons sterker maakt.
Heer, leer ons de verschillen zien als een rijkdom, als een kans tot verbond,
tot toekomst voor christenen in de samenleving van deze tijd.
Breng ons samen in openheid en vertrouwen, in de gemeenschap waarin we elkaar ontmoeten.
Dat vragen wij U, Vader, in naam van U, Zoon, Jezus. Zend ons uw Geest. Amen.

Bijbelavonden

Sinds een aantal jaren komt maandelijks een bijbelgroep samen
om het evangelie van de zondag te bespreken, een lezing uit het oude of het nieuwe testament te verklaren en een psalm te overwegen.
De groep maakt ook tijd om samen te bidden, te zingen en ervaringen met elkaar te delen...
lees meer

Nieuwe tekst Onzevader

Sedert het begin van het kerkelijk jaar op 27 november 2016,
bidden we het vernieuwde Onzevader:
Hier de tekst, met in cursief de wijzigingen voor Vlaanderen.


Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.