Dekenaat

subnavigatie

Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede

Traditiegetrouw komt Welzijnszorg tijdens de advent op voor de kansarmen (kinderen, volwassenen en families).
Welzijnszorg slaat dit jaar een nieuwe weg in en voert voortaan campagne onder de naam Samen Tegen Armoede.


Samen Tegen Armoede gaat de uitdaging aan om de taboes te doorbreken en de complexiteit van het armoedeweb zichtbaar te maken. Vandaag leven meer dan 1.700.000 Belgen in armoede.

Op verschillende plaatsen in de nieuwe parochie Hamme - Waasmunster wordt Soep op de stoep georganiseerd. In ruil voor een vrije bijdrage krijg je een dampende beker verse soep. De opbrengst gaat naar Welzijnszorg.

Wees welkom op de zaterdagse markt in Hamme: op 3 december komt Beweging.net met soep en op 17 december zorgt het H.Hartinstituut voor de soep.
In Hamme-Zogge is er op 11 december en in St.Pieter op 17 december soep na de vieringen.

In Waasmunster, Ruiter is er Soep op de stoep op zondag 11 december na de viering van 9.30u.

 

Nieuw dekenaat

Op 15 augustus richtte bisschop Van Looy bij decreet

tien nieuwe dekenaten op in het bisdom Gent: dekenaten Aalst, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent, Lokeren, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Wetteren en Zottegem.
Daarmee werden de 34 bestaande dekenaten opgeheven.
Binnen die tien nieuwe dekenaten worden in de loop van de komende twee werkjaren
'nieuwe parochies' uitgebouwd.

Het vroegere dekenaat Hamme hoort vanaf nu bij het dekenaat St.-Niklaas.
De nieuwe parochie, met Hamme, Moerzeke en Waasmunster, zal
parochie Hamme-Waasmunster noemen.
De bisschop benoemde E.H. Dick Den Blauwen, onze pastoor,
als moderator voor de nieuwe parochie.
In de komende 2 werkjaren wordt die uitgebouwd en een parochieploeg samengesteld. 
Een lokale werkgroep behartigt dan de uitwerking van het beleid ter plaatse en brengt de plaatselijke zorgen over naar de parochieploeg en het parochieberaad.
Deze werkgroep blijft een belangrijke rol spelen: in ziekenbezoek, rouwzorg, gebed tijdens de week, uitvaarten, huwelijken, (eucharistie)viering op bijzondere momenten,…
Op 12 september werden deken Raf Vermeulen
en de dekenale ploeg van het dekenaat Sint-Niklaas door de bisschop aangesteld.

Even tot gebed komen

In samenhorigheid ligt een kracht die ons sterker maakt.
Heer, leer ons de verschillen zien als een rijkdom, als een kans tot verbond,
tot toekomst voor christenen in de samenleving van deze tijd.
Breng ons samen in openheid en vertrouwen, in de gemeenschap waarin we elkaar ontmoeten.
Dat vragen wij U, Vader, in naam van U, Zoon, Jezus. Zend ons uw Geest. Amen.

Bijbelavonden

Sinds een aantal jaren komt maandelijks een bijbelgroep samen
om het evangelie van de zondag te bespreken, een lezing uit het oude of het nieuwe testament te verklaren en een psalm te overwegen.
De groep maakt ook tijd om samen te bidden, te zingen en ervaringen met elkaar te delen...
lees meer

Nieuwe tekst Onze Vader

Vanaf het volgend kerkelijk jaar, dat begint op 27 november,
bidden we het vernieuwd Onze Vader:
Hier de tekst, met in cursief de wijzigingen voor Vlaanderen.


Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.