Dekenaat

subnavigatie

Nieuwe website

We hebben een nieuwe stek gevonden op het site van de kerk in Vlaanderen.
https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-hammewaasmunster

U kunt er terecht voor alle nieuws van de nieuwe parochie Hamme/Waasmunster.

Deze webstek wordt niet langer bijgewerkt.

Nieuw dekenaat

Op 15 augustus 2016 richtte bisschop Van Looy bij decreet

tien nieuwe dekenaten op in het bisdom Gent: dekenaten Aalst, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent, Lokeren, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Wetteren en Zottegem.
Daarmee werden de 34 bestaande dekenaten opgeheven.
Binnen die tien nieuwe dekenaten worden in de loop van de komende twee werkjaren
'nieuwe parochies' uitgebouwd.

Het vroegere dekenaat Hamme hoort vanaf nu bij het dekenaat St.-Niklaas.
De nieuwe parochie, met Hamme, Moerzeke en Waasmunster, zal
parochie Hamme-Waasmunster noemen.
De bisschop benoemde E.H. Dick Den Blauwen, onze pastoor,
als moderator voor de nieuwe parochie.
In de komende 2 werkjaren wordt die uitgebouwd en een parochieploeg samengesteld. 
Een lokale werkgroep behartigt dan de uitwerking van het beleid ter plaatse en brengt de plaatselijke zorgen over naar de parochieploeg en het parochieberaad.
Deze werkgroep blijft een belangrijke rol spelen: in ziekenbezoek, rouwzorg, gebed tijdens de week, uitvaarten, huwelijken, (eucharistie)viering op bijzondere momenten,…
Op 12 september 2016 werden deken Raf Vermeulen
en de dekenale ploeg van het dekenaat Sint-Niklaas door de bisschop aangesteld.

Even tot gebed komen

In samenhorigheid ligt een kracht die ons sterker maakt.
Heer, leer ons de verschillen zien als een rijkdom, als een kans tot verbond,
tot toekomst voor christenen in de samenleving van deze tijd.
Breng ons samen in openheid en vertrouwen, in de gemeenschap waarin we elkaar ontmoeten.
Dat vragen wij U, Vader, in naam van U, Zoon, Jezus. Zend ons uw Geest. Amen.

Bijbelavonden

Sinds een aantal jaren komt maandelijks een bijbelgroep samen
om het evangelie van de zondag te bespreken, een lezing uit het oude of het nieuwe testament te verklaren en een psalm te overwegen.
De groep maakt ook tijd om samen te bidden, te zingen en ervaringen met elkaar te delen...
lees meer

Nieuwe tekst Onzevader

Sedert het begin van het kerkelijk jaar op 27 november 2016,
bidden we het vernieuwde Onzevader:
Hier de tekst, met in cursief de wijzigingen voor Vlaanderen.


Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.